Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

-266

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο

Το όνομά μου είναι κανείς
Ο πατέρας μου ήταν ο θάνατος
και μάνα μου η σκιά