Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

^D

login: root
password: 

[root ~]$ ifdown cell0
[root ~]$ killall -SIGHUP -u manolis
[root ~]$ who
root     tty1         2010-04-13 02:05

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου