Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Bourne again, II

[manolis ~]$ [ $(($sunset - $sunrise)) -gt 43200 ] && carpets_off
[856099140.0] kernel: Removing carpets

[manolis ~]$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου