Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Bourne again

[manolis ~]$ echo "summer" > /proc/sys/mode
[855709388.0] kernel: Entering summer mode.

[manolis ~]$ /sbin/telinit 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου