Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

The motorcycle boy reigns.

No leader can survive becoming a legend.
Hi. - Move it!
Fuckin' move it ...

I 've always tried to be your friend.

It's a little bit late for you, isn't it, Steve?
Better get it on home, boy. - Yes, sir.

You know what happened to people who didn't believe Cassandra?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου