Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Τὰ αἰτήματα


Ἡ ἐπαιτεία.
Ἡ ἀδιαφορία
Ἡ ἀπόρριψη
Ἡ ἐκμετάλλευση

Τὸ κρῖμα.

1 σχόλιο: